فروشگاه گروکنت | گروگنت
نمودار کوددهی Canna Coco برنامه کود دهی
نمودار کوددهی Canna Coco
نمودار کوددهی Canna Coco نکاتی در مورد استفاده از Canna Coco  نمودار کوددهی Canna Coco برنامه غذایی فوق...
آواتار فروشگاه گروکنت 2 ماه قبل
CBD برای فیبرومیالژیا به ما کمک می کند ماری جوانا پزشکی
CBD برای فیبرومیالژیا به ما کمک می کند
CBD برای فیبرومیالژیا به ما کمک می کند CBD برای فیبرومیالژیا به ما کمک می کند فیبرومیالژیا یک...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
بهترین روغن های CBD ماری جوانا پزشکی
بهترین روغن های CBD
بهترین روغن های CBD بهترین روغن های CBD اگر به اینجا آمده اید به این دلیل است که...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
نحوه عملکرد سیستم اندوکانابینوئید ماری جوانا پزشکی
نحوه عملکرد سیستم اندوکانابینوئید
نحوه عملکرد سیستم اندوکانابینوئیدبرای درک اینکه CBD برای چیست و چه کمکی به بدن ما می کند، لازم...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود گوگرد علائم کمبود در گیاه
کمبود گوگرد
کمبود گوگرد کمبود گوگرد شبیه کمبود نیتروژن است، اما در بالای گیاه. از آنجا که گوگرد متحرک نیست، کمبود...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود منگنز علائم کمبود در گیاه
کمبود منگنز
کمبود منگنز شباهت زیادی به کمبود آهن دارد. تفاوت این است که کمبود منگنز عمدتاً در برگهای درست زیر...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود مولیبدن علائم کمبود در گیاه
کمبود مولیبدن
کمبود مولیبدن کمبود مولیبدن در ابتدا شبیه کمبود نیتروژن است. قدیمی ترین برگ ها در قسمت پایین زرد می...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود بور علائم کمبود در گیاه
کمبود بور
کمبود بور کمبود بور با تغییر رنگ برگهای جوانتر قابل تشخیص است. همچنین رسوبی به رنگ زنگ روی محصول...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود روی علائم کمبود در گیاه
کمبود روی
کمبود روی کمبود روی هنگامی که کمبود روی وجود دارد، برگ های جوان بین رگبرگ ها شروع به...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود مس علائم کمبود در گیاه
کمبود مس
کمبود مس کمبود مس زمانی که برگ های جوان شروع به پژمرده شدن و خشک شدن می کنند،...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
1 2 3 10