علائم کمبود در گیاه | گروگنت
کمبود گوگرد علائم کمبود در گیاه
کمبود گوگرد
کمبود گوگرد کمبود گوگرد شبیه کمبود نیتروژن است، اما در بالای گیاه. از آنجا که گوگرد متحرک نیست، کمبود...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود منگنز علائم کمبود در گیاه
کمبود منگنز
کمبود منگنز شباهت زیادی به کمبود آهن دارد. تفاوت این است که کمبود منگنز عمدتاً در برگهای درست زیر...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود مولیبدن علائم کمبود در گیاه
کمبود مولیبدن
کمبود مولیبدن کمبود مولیبدن در ابتدا شبیه کمبود نیتروژن است. قدیمی ترین برگ ها در قسمت پایین زرد می...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود بور علائم کمبود در گیاه
کمبود بور
کمبود بور کمبود بور با تغییر رنگ برگهای جوانتر قابل تشخیص است. همچنین رسوبی به رنگ زنگ روی محصول...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود روی علائم کمبود در گیاه
کمبود روی
کمبود روی کمبود روی هنگامی که کمبود روی وجود دارد، برگ های جوان بین رگبرگ ها شروع به...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود مس علائم کمبود در گیاه
کمبود مس
کمبود مس کمبود مس زمانی که برگ های جوان شروع به پژمرده شدن و خشک شدن می کنند،...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود آهن علائم کمبود در گیاه
کمبود آهن
کمبود آهن ابتدا در بالای گیاه قابل مشاهده است. برگ های جوان طوری به نظر می رسند که...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود کلسیم در گیاهان علائم کمبود در گیاه
کمبود کلسیم در گیاهان
کمبود کلسیم در گیاهان: برگ‌های گیاه قهوه‌ای می‌شوند و حلقه می‌شوند کمبود کلسیم در گیاهان کمبود کلسیم منجر...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود منیزیم علائم کمبود در گیاه
کمبود منیزیم
کمبود منیزیم ابتدا در قدیمی ترین برگ ها نمایان می شود. در اینجا لکه های کوچک رنگی زنگ زده...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل
کمبود فسفر علائم کمبود در گیاه
کمبود فسفر
کمبود فسفر کمبود فسفر اولین علامت کمبود فسفر، رکود ناگهانی رشد است. اگر کمبود ادامه یابد، تغییر رنگ تیره...
آواتار فروشگاه گروکنت 4 ماه قبل