5 مزیت برتر اسید هیومیک

5 مزیت برتر اسید هیومیک برای قرن ها، اسید هیومیک برای کشاورزان بسیار مفید است. لیست مزایا طولانی است و گاهی اوقات ممکن است گیج کننده باشد. بنابراین در اینجا لیست ساده ما از 5 مزیت برتر اسید هیومیک آورده شده است.

1. افزایش جذب مواد مغذی

برجسته ترین و شناخته شده ترین فواید اسیدهای هیومیک (و فولویک) نحوه افزایش جذب مواد مغذی در گیاهان است. به همین دلیل است که آنها چنین اصلاح عالی خاک را انجام می دهند و به همین دلیل است که آنها به طرز شگفت انگیزی با کودها جفت می شوند. بدون وجود اسیدهای هیومیک، برخی از مواد مغذی ارائه شده توسط کودها برای گیاهان غیر قابل دسترس می شوند، بنابراین پول از دست می رود و سلامت گیاه آسیب می بیند. بنابراین، اسیدهای هیومیک هم برای سلامت گیاهان و هم برای رفاه اقتصادی کشاورزان حیاتی هستند.

دو روش وجود دارد که اسیدهای هیومیک جذب مواد مغذی را از طریق محلول پاشی و خاک افزایش می دهند.

در کاربردهای خاک :

5 مزیت برتر اسید هیومیک اسیدهای هیومیک باعث می شود مواد مغذی در خاک بیشتر در دسترس باشند که در غیر این صورت ممکن است در دسترس نباشند. دقیقا چطور؟ با ترکیب آلی اسیدها شروع می شود. اسیدهای هیومیک به طور طبیعی اکسید می شوند که به آنها یک بار منفی خالص می دهد. بنابراین، یون‌های مثبت، که به نام کاتیون‌ها نیز شناخته می‌شوند، به سمت این مولکول‌های بزرگ جذب می‌شوند و به آنها متصل می‌شوند.

این “ظرفیت تبادل کاتیونی” یک ویژگی منحصر به فرد و بسیار مفید اسیدهای هیومیک است. و بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز گیاهان – مانند منیزیم، کلسیم، آهن و سایر مواد معدنی کمیاب – دارای بار مثبت هستند. بنابراین در حضور اسیدهای هیومیک، این مواد مغذی از خاک باز می شوند و به اسیدهای هیومیک متصل می شوند. سپس می توان آنها را در کنار سیستم ریشه گیاه منتقل کرد.

سیستم های ریشه نیز دارای بار منفی هستند، با بار منفی قوی تر از اسید هیومیک. بنابراین یون های مثبت برای جذب به گیاه به اسید هیومیک متصل می شوند. بدون این سیستم حیاتی، بسیاری از مواد مغذی در خاک محبوس می‌شوند و در دسترس گیاهانی قرار نمی‌گیرند که می‌خواهند بارور کنند.

 

5 مزیت برتر اسید هیومیک
در کاربردهای برگی :

5 مزیت برتر اسید هیومیک اسیدهای هیومیک فقط در کاربردهای خاک مفید نیستند. آنها همچنین در کاربردهای برگی مفید هستند، همراه با اسیدهای فولویک، که مولکول های آلی زنجیره کوتاه تری هستند. اسیدهای هیومیک برای افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی در گیاهان حیاتی هستند. هنگامی که غشای سلولی نفوذپذیرتر می شوند، مواد مغذی می توانند به راحتی از طریق گیاه وارد شوند (اغلب توسط اسیدهای فولویک حمل می شوند، که به ویژه شلاتورهای خوبی هستند).

 

FOLIAR.JPG

2. کاهش سموم

اسیدهای هیومیک فقط مواد مغذی را در دسترس قرار نمی دهند. آنها همچنین سموم مضر در خاک را کیل می کنند و از ورود آنها به گیاه جلوگیری می کنند. این مزیت به ویژه در محیط‌های خاکی امروزی که سموم بی‌شماری در طی سال‌ها معرفی شده‌اند، از جمله آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین، بسیار مهم است.

این آلاینده ها کیفیت خاک را کاهش می دهند و بدون اصلاح مناسب، سلامت و حجم محصول را تضعیف می کنند. این مولکول‌های سمی توسط مولکول‌های هیومیک دستگیر شده و قفل می‌شوند. بر خلاف مواد مغذی، آنها توسط گیاهان جذب نمی شوند و در نهایت دفع می شوند. این فرآیند حیاتی گیاهان را در محیط‌های رشد پر چالش امروزی سالم‌تر نگه می‌دارد.

 

NOPOISONS.JPG

3. افزایش احتباس آب

اسیدهای هیومیک توانایی بسیار منحصر به فردی برای افزایش احتباس آب در خاک دارند. در آب و هوای متغیر جهان، این موضوع با تحت فشار قرار گرفتن اکوسیستم ها اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین برای خاک های شنی، خشک و کم رس حیاتی است.

5 مزیت برتر اسید هیومیک

5 مزیت برتر اسید هیومیک چگونه اتفاق می افتد؟ بار منفی اسیدهای هیومیک یون های مثبت یا کاتیون ها را جذب می کند که به مولکول هیومیک می چسبند. این کاتیون ها در حضور مولکول های آب کمی از مولکول هیومیک فاصله می گیرند و به طور شل به انتهای اکسیژن مولکول های آب می چسبند. سپس انتهای هیدروژن آن مولکول های آب به انتهای هیدروژن سایر مولکول های آب متصل می شود. این اثر تبخیر آب را تا 30 درصد کاهش می دهد.

 

WETTERSOIL.JPG