استفاده از کد تخفیف چه محدودیت هایی دارد ؟
استفاده از کد تخفیف چه محدودیت هایی دارد ؟
استفاده از کد تخفیف چه محدودیت هایی دارد ؟ شما فقط از هر کد تخفیف یکبار میتوایند استفاده...
آواتار فروشگاه گروکنت 2 سال قبل
چطور میتوانم کد تخفیف دریافت کنم؟
چطور میتوانم کد تخفیف دریافت کنم؟
گروکنت در مناسبتهای مختلف و با برگزاری جشنواره فروش ویژه تعدادی کد تخفیف از طریق پیامک ، ایمیل...
آواتار فروشگاه گروکنت 2 سال قبل
شرایط استفاده از کد تخفیف اولین خرید چیست؟
شرایط استفاده از کد تخفیف اولین خرید چیست؟
شرایط استفاده از کد تخفیف اولین خرید چیست؟ سیستم هوشمند گروکنت ، پس از بررسی حساب کاربری در...
آواتار فروشگاه گروکنت 2 سال قبل
چطور کارت هدیه خود را در پروفایل ثبت کنم ؟
چطور کارت هدیه خود را در پروفایل ثبت کنم ؟
چطور کارت هدیه خود را در پروفایل ثبت کنم ؟به حساب کاربری خود وارد شوید. به قسمت کارت...
آواتار فروشگاه گروکنت 2 سال قبل
به کارت هدیه خود دسترسی ندارم ، چطور میتوانم از باقیمانده موجودی آن استفاده کنم ؟
به کارت هدیه خود دسترسی ندارم ، چطور میتوانم از باقیمانده موجودی آن استفاده کنم ؟
به کارت هدیه خود دسترسی ندارم ، چطور میتوانم از باقیمانده موجودی آن استفاده کنم ؟ پس از...
آواتار فروشگاه گروکنت 2 سال قبل
کارت هدیه خود را در کدام سفارش استفاده کرده ام؟
کارت هدیه خود را در کدام سفارش استفاده کرده ام؟
کارت هدیه خود را در کدام سفارش استفاده کرده ام؟ شما میتوانید با مراجعه به قسمت کارت های...
آواتار فروشگاه گروکنت 2 سال قبل