بازگشت

آیا امکان بازگشت گل طبیعی وجود دارد؟

آیا امکان بازگشت گل طبیعی وجود دارد؟

آیا امکان بازگشت گل طبیعی وجود دارد؟ در هنگام تحویل کالا توسط مامور ارسال ، میبایستی سفارش را به صورت کامل (از لحاظ مغایرت و یا هرگونه ایراد ظاهری) بررسی نمائید. پس از تحویل، امکان بازگشت وجود ندارد.