بازگشت

استفاده از کد تخفیف چه محدودیت هایی دارد ؟

استفاده از کد تخفیف چه محدودیت هایی دارد ؟

استفاده از کد تخفیف چه محدودیت هایی دارد ؟

شما فقط از هر کد تخفیف یکبار میتوایند استفاده کنید.

در هر سفارش فقط یک کد تخفیف میتوانید استفاده کنید.

کد تخفیف برای کالاهای شگفت انگیز و کارت های هدیه گروکنت که در سایت گروکنت به بفروش میرسد ، قابل استفاده نیست.

پس از نهایی شدن سفارش شما امکان تغییر یا اصلاح سفارش را ندارید، در صورت هر گونه تغییر کد تخفیف از بین می رود.

در صورتی که تاریخ اعتبار آن منقضی شده باشد، امکان استفاده از آن نیست

 

.