بازگشت

در صورت بروز تاخیر در تامین کالا چطور اطلاع رسانی صورت میگیرد؟

در صورت بروز تاخیر در تامین کالا چطور اطلاع رسانی صورت میگیرد؟

در صورت بروز تاخیر در تامین کالا چطور اطلاع رسانی صورت میگیرد؟

در تاریخ تحویل در صورت پیش بینی تاخیرسفارش ، موضوع از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.گروکنت تلاش خواهد کرد محصول / محصولات مورد نظر شما را ظرف 10 الی 14 روز کاری تامین کند، درصورت عدم تامین کالا بعد از 10 الی 14 روز کاری ، اقلام در انتظار تامین سفارش شما بصورت سیستمی لغو خواهد شد.