بازگشت

شرایط استفاده از کد تخفیف اولین خرید چیست؟

شرایط استفاده از کد تخفیف اولین خرید چیست؟

شرایط استفاده از کد تخفیف اولین خرید چیست؟ سیستم هوشمند گروکنت ، پس از بررسی حساب کاربری در صورتی که مالک آن مشتری جدید گروکنت باشد

سیستم هوشمند گروکنت ، پس از بررسی حساب کاربری در صورتی که مالک آن مشتری جدید گروکنت باشد، امکان استفاده از کد تخفیف خرید اول را ایجاد می کند و در سایر موارد به کاربر متن زیر اعلام می شود

 

کد تخفیف وارد شده، تنها برای کاربران جدید قابل استفاده است و طبق بررسی ها شما به عنوان کاربر جدید شناسایی نشدید

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟