بازگشت

چرا به شماره سفارش (DKC) نیاز داریم؟

چرا به شماره سفارش (DKC) نیاز داریم؟
چرا به شماره سفارش (DKC) نیاز داریم؟ گروکنت  برای افزایش سرعت پاسخ گویی به مشتریان با دریافت شماره سفارش یا همان کد DKC این امکان رو ایجاد کرده که بتونید در زمان کمتری به نتیجه مورد نظر خود برسید.

برای این منظور لازمه قبل از تماس با گروکنت ،  از طریق آخرین پیامکی که زمان خرید برای شما ارسال شده و یا از حساب کاربری ،کد سفارش خودتون رو آماده کنید.