بازگشت

چطور از کد تخفیف استفاده کنم؟

چطور از کد تخفیف استفاده کنم؟

چطور از کد تخفیف استفاده کنم؟ پس از اضافه کردن محصولات به سبد خرید، وارد سبد خرید شوید و مراحل تکمیل خرید را طی کنید. یک مرحله قبل از ورود به درگاه بانک، کد تخفیف خود را در قسمت مشخص شده وارد کنید. حتما به زمان اعتبار کد تخفیف خود توجه کنید.