بازگشت

چطور محصول مورد نظرم را پیدا کنم؟

چطور محصول مورد نظرم را پیدا کنم؟

به سه روش زیر میتوانید محصول موردنظرتون را پیدا کرد.

1. اسم محصول را به فارسی و یا انگلیسی در قسمت جستجوی سایت تایپ کنید.

2. به قسمت دسته بندی ها بروید و کالا را در دسته بندی مربوط به خودش پیدا کنید.

3. به سایت گروکنت مراجعه کنید و کالا را جستجو کنید، لینک گروکنت کالا را کپی و در قسمت جستجوی سایت گروکنت قرار دهید.