بازگشت

چطور میتوانم به اطلاعات خریدهای قبلی خود دسترسی پیدا کنم؟

چطور میتوانم به اطلاعات خریدهای قبلی خود دسترسی پیدا کنم؟
ابتدا وارد پروفایل خود شوید. روی گزینه ی “سفارشات من” کلیک کنید. میتوانید در این قسمت سوابق سفارشات خود را ملاحظه فرمایید.

1. ابتدا وارد “پروفایل ” خود شوید.

2. روی گزینه ی “سفارش ها” کلیک کنید.

3. میتوانید در این قسمت سوابق سفارشات خود را مطابق با وضعیت آنها ملاحظه کنید.