کمبود فسفر

کمبود فسفر

کمبود فسفر اولین علامت کمبود فسفر، رکود ناگهانی رشد است. اگر کمبود ادامه یابد، تغییر رنگ تیره در برگ‌های مسن‌تر رخ می‌دهد. این برگ ها را می توان در انتهای گیاه یافت. برخی از گونه های گیاهی ممکن است برگ های پیر زرد کم رنگ یا سبز آبی تیره را نشان دهند. این به دلیل تجمع کربوهیدرات ها است. این گونه های گیاهی همچنین با رگه هایی به رنگ بنفش در پایین ختم می شوند. علاوه بر این، می توانید کمبود فسفر زیرزمینی را تشخیص دهید: رشد ریشه کاهش می یابد.

چگونه کمبود فسفر را تشخیص دهید؟

 • در ابتدا، کمبود فسفر منجر به رکود ناگهانی رشد می شود.
 • در مرحله بعد، متوجه تغییر رنگ سبز تیره برگ های پایین تر و مسن تر خواهید شد. رنگ های قرمز یا بنفش نیز ممکن است ظاهر شوند.
 • رشد ریشه کاهش می یابد.
 • گسترش برگ کاهش می یابد. همین امر در مورد سطح برگ و مقدار برگ نیز صدق می کند.
 • رشد ساقه کاهش خواهد یافت. ساقه ها کوتاه و باریک می شوند.
 • این گیاه در برابر بیماری ها مقاومت کمتری دارد.
 • کیفیت محصول کاهش می یابد.

کمبود فسفر علت (ممکن) چیست؟

 • غلظت کم فسفر در خاک یا بستر.
 • بستر خیلی مرطوب است.
 • مقدار pH خاک یا بستر بسیار پایین است.
 • دمای خاک یا بستر بسیار پایین است.
 • کمبود اکسیژن در خاک می تواند جذب فسفر را کاهش دهد.

کمبود فسفر  چگونه می توانید از آن جلوگیری کنید؟

پیشگیری بهتر از درمان است. بنابراین، یک خاک گلدان غنی از فسفر را انتخاب کنید تا گیاه شما رشد کند. دمای خاک نیز مهم است: آن را در حدود 21 درجه سانتیگراد نگه دارید. از یکی از مواد مغذی پایه ما (مانند  Terra Grow  و  Terra Bloom ) برای کاهش احتمال کمبود استفاده کنید. عوامل غیر زنده را نیز در نظر داشته باشید. اینها شامل دما، شدت نور، اسیدیته، میزان رطوبت و قدرت باد است.

چگونه می توانید آن را درمان کمبود فسفر کنید؟

کمبود فسفر کود حاوی مقدار زیادی فسفر می تواند به رفع کمبود کمک کند. کود خفاش مانند  Bat Guano  ما یک انتخاب عالی برای این است. همچنین می توانید از کود مایع مانند Green Sensation  یا  PK 13-14 استفاده کنید. گزینه دیگر این است که سیستم رشد خود را با آب تمیز و با pH کنترل شده شستشو دهید. این باعث کاهش pH و EC می شود.

فسفر برای گیاه چه می کند؟

فسفر یک ماده مغذی درشت است. این بدان معنی است که گیاهان برای رشد و شکوفایی به مقدار زیادی به آن نیاز دارند. علاوه بر این، فسفر نقش اصلی را در فرآیند فتوسنتز و در تنفس گیاه ایفا می کند. این دو فرآیند تضمین می کنند که گیاه انرژی کافی دارد. گیاهان سریع الرشد از مقادیر زیادی فسفر برای تولید گل و میوه در مرحله گلدهی استفاده می کنند.

کمبود فسفر
کمبود فسفر