نقش منیزیم در گیاه درمان کمبود آن

نقش منیزیم در گیاه درمان کمبود آن

نقش منیزیم در گیاه درمان کمبود آن یکی از عناصر مهم در تغذیه گیاهان است و نقش مهمی در عملکرد زنده‌ای آنها دارد. این عنصر در تشکیل کلروفیل و ساخت قندها نقش بسیار مهمی دارد. ضرورت منیزیم برای گیاهان سبز از حدود سال ۱۸۶۰ شناخته شده است و پیوستگی آن با کلروفیل در سال ۱۹۰۶ به اثبات رسیده است.

نقش منیزیم در گیاه درمان کمبود آن :

  1. تشکیل کلروفیل: منیزیم تنها عنصر فلزی موجود در کلروفیل است و به عنوان هسته مرکزی سازنده کلروفیل معرفی می‌شود. این ویژگی باعث مشارکت غیرمستقیم منیزیم در متابولیسم و فتوسنتز گیاهان می‌شود.
  2. فعالیت آنزیم‌ه ا:  منیزیم در فعالیت آنزیم‌ها در گیاهان نقش داشته و حامل‌های فسفری را که در جذب سایر عناصر موثر هستند، فعال می‌کند.
  3. مشارکت در چرخه اسید سیتریک: با شرکت در چرخه اسید سیتریک به عنوان یک چرخه متابولیسمی در گیاه، منیزیم در تنفس گیاهان نقش دارد.
  4. تولید روغن: در درختانی که روغن تولید می‌کنند مانند زیتون، منیزیم نقش مثبتی در افزایش روغن تولیدی دارد. این موضوع در مورد گردو و بادام نیز صادق است.
  5. سنتز پروتیین : منیزیم در سنتز پروتیین در گیاهان نیز دخالت دارد. در درختان میوه‌هسته‌دار مانند هلو، گوجه سبز و مرکبات، منیزیم در ساخت هسته و تخم نقش فعالی دارد.

نقش منیزیم در گیاه درمان کمبود آن بنابراین، حفظ میزان مناسب منیزیم در خاک و تأمین این عنصر مهم در تغذیه گیاهان، برای رشد و توسعه سالم آنها ضروری است. جهت خرید منیزیم، می‌توانید به فروشگاه آنلاین گروکنت به آدرس grokent.com مراجعه کنید.

 

نقش منیزیم در گیاه درمان کمبود آن