کمبود بور

کمبود بور

کمبود بور با تغییر رنگ برگهای جوانتر قابل تشخیص است. همچنین رسوبی به رنگ زنگ روی محصول خواهید دید. به نظر می رسد برگ های جدید انتهای آنها سوخته است. کمبود بور نیز باعث شکننده شدن محصول می شود. ریشه ها نیز در برابر کمبود بور آسیب پذیر هستند: رشد آنها عقب خواهد ماند.

چگونه کمبود بور را تشخیص می دهید؟

  • رسوبات زنگ زده روی برگهای جوانتر.
  • برگ های جدید سوخته، ضخیم و شکننده به نظر می رسند.
  • محصول شکننده خواهد بود.
  • لکه های قهوه ای روی محصول.
  • برگ های پیچ خورده.

علت (ممکن) چیست؟

  • خاک یا بستر برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته است.
  • مقدار pH خاک یا بستر بسیار بالاست.
  • محیط ریشه خیلی خشک است.
  • تغذیه نادرست
  • بور به راحتی قابل حل است. این بدان معنی است که می توان آن را به راحتی از خاک شست.

چگونه می توانید از آن جلوگیری کنید؟

کمبود بور نادر است. در شرایط عادی گیاهان از آن رنج نمی برند. با این حال، در هنگام تنش شدید یا جهش رشد، گیاه بیشتر مستعد کمبود است. برای کاهش احتمال کمبود از یکی از مواد مغذی پایه ما (مانند رشد جلبک  و بلوم جلبک ) استفاده کنید. عوامل غیر زنده را نیز در نظر داشته باشید. اینها شامل دما، شدت نور، اسیدیته، میزان رطوبت و قدرت باد است.

چگونه می توانید آن را درمان کنید؟

مطمئن شوید که سطح رطوبت خاک شما مرتب است. کاهش مقدار pH نیز می تواند یک راه حل باشد. برای انجام این کار، سیستم خود را با آب تمیز و دارای pH کنترل کنید. برگهای قدیمی تر و آسیب دیده ممکن است بهبود نیابند.

بور برای گیاه چه می کند؟

بور برای کشش و تقسیم سلولی مهم است. در مدیریت آب گیاه و انتقال کربوهیدرات ها نقش دارد. علاوه بر این، گلدهی را تحریک می کند. همچنین به تولید قند کمک می کند.

 

کمبود بور
کمبود بور